Otázky a odpovědi

Pro koho je určena Callanova metoda?

  • Pro dospělé v jakémkoliv věku a děti od osmi let.

Je kladen důraz i na psaný projev?

  • Ano po dostatečném procvičení látky mluvenou formou začínají studenti číst a po té i psát.

Probíhá výuka vždy ve skupině, nebo je možnost i individuální výuky či konverzace?

  • Individuálně již nevyučuji z časových důvodů. Mohu doporučit jiné lektory z okolí Semil či výjimečně, poskytnout konzultace či konverzaci na dané téma.

Kolik je ve vaší škole v současnosti kurzů a kdy probíhají?

  • V současnosti máme 16 kurzů – asi 70 studentů. 4 kurzy jsou pro děti ve věku od 8 do 13 let.
  • Kurzy pro dospělé probíhají dvakrát v týdnu dopoledne mezi 8:00 a 10:00, zbytek každý den v týdnu od cca 15:00 do 19:00.

Kdy probíhá zápis pro děti?

  • V průběhu celého roku. Je nutno mě kontaktovat a domluvit se na termínu ukázkové hodiny zdarma a dalších podrobnostech.

Mohou se rodiče přijít podívat na hodinu s dítětem?

  • Ano.

Probíhá výuka dětí přes prázdniny?

  • Ne.

Probíhá výuka dospělých přes prázdniny?

  • Ano. Zhruba polovina kurzů dospělých probíhá přes prázdniny. Záleží na dohodě mezi učitelem a studenty.

Podle čeho rozřazujete studenty do skupin?

  • Samozřejmě podle úrovně znalosti angličtiny a časových možností studenta. Rozřazovací testy nedávám, po předchozí tel. dohodě si studenta pozvu přímo na ukázkovou hodinu zdarma do skupiny, která si myslím, že bude pro něj nejvhodnější. Po hodině se společně dohodneme, zda je to vhodná skupina pro studenta.