Angličtina pro děti

Ukázková hodina zdarma!

Tato metoda je vhodná jak pro dospělé tak pro děti od 8-mi let. Samozřejmě, že například nová látka je vysvětlována pomaleji, než je tomu u dospělých. Děti také mají pouze jednu 50-ti minutovou lekci týdně. Četba a diktát je nedílnou součástí hodiny. Pokud je však nutno více látku procvičit, studenti pouze čtou či píší diktát.

Domácí příprava: děti si musí alespoň 2x v týdně poslechnout či projít probranou látku.                   Tedy 2x týdně/15 min

Rodič může kdykoliv navštívit hodinu svého potomka, vhodné však je když o tom informuje vyučujícího.

Jak probíhá hodina dětí můžete vidět na ukázkovém videu.

Možnost přistoupení do kurzů v průběhu celého roku, kromě letních prázdnin. Cena dle počtu hodin do konce kurzu.

Dvanáctitýdenní kurzy, 1 lekce/1 x týdně, 1 lekce 150Kč

lekce trvá 50 minut

Cena učebnice + poslech 300Kč

Cena kurzu celkem: 2 100Kč (12 lekcí angličtiny + učebnice)